Talen

Openingstijden: ma t/m vr van 08:00 tot 17:00
+31 36 521 8290

Aanmelden reparatie
Reparatie specificaties
Vul hieronder uw reparatie specificaties in. Indien uw merk of type er niet tussen staat, selecteert u 'anders' en vult u uw merk of type in
Omschrijf uw klacht juist voor een betere en snellere diagnose / reparatie in maximaal 450 tekens.
Wij adviseren u enkel de accessoires mee te sturen die betrekking kunnen hebben op uw klacht.
Persoonlijke gegevens
In het onderstaande blok kun je je adres gegevens controleren.
Belangrijke informatie

Privacy and Security Statement

 

 

 

Huawei Privacy and Security Statement

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonlijke gegevens in het kader van onze dienstverlening aan u.

De reikwijdte, het doel en de wettelijke basis van onze gegevensverwerkingsdiensten Huawei Technologies (Belgium) NV (hierna "Huawei" genoemd) verzamelt en verwerkt de volgende persoonlijke gegevens van u met het oog op het leveren van de overeengekomen diensten:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • IMEI

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1 onder b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). Alle verzamelde gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om ze op te slaan, of in het geval van wettelijke opslagverplichtingen zal de verwerking van deze gegevens worden beperkt, tenzij u instemt met het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Als u akkoord bent gegaan met deze aanvullende verwerking, worden uw gegevens ook gebruikt in toekomstige servicegevallen, om klanten te identificeren, om producten te verbeteren en klantonderzoeken uit te voeren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 onder a) van de Europese AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming voor al het huidige en toekomstige gebruik van deze gegevens permanent intrekken.

Als deze verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen de eerder genoemde bedrijfsbelangen, dan dient artikel 6, lid 1 onder f) van de Europese AVG als rechtsgrondslag voor deze verdere verwerking.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zoals verzameld en gebruikt door Huawei:

  • Het recht om informatie te vragen
  • Het recht om gegevens te corrigeren en te wissen
  • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken
  • Het recht op gegevensportabiliteit

U hebt verder het recht om bij een bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf. Uw toestemming kan permanent worden ingetrokken op de volgende website: https://consumer.huawei.com/be/legal/privacy-questions. Houd er rekening mee dat we, ondanks uw herroeping, uw gegevens zullen verwerken in overeenstemming met Artikel 17, lid 1 onder b) van de Europese AVG voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze actieve contracten of om onze legitieme belangen te beschermen.

 

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

We gebruiken deels externe serviceproviders om te helpen uw gegevens te verwerken. Deze partnerorganisaties zijn zorgvuldig geselecteerd en werken in opdracht van ons, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd op naleving. Bovendien kunnen we uw gegevens aan derden doorgeven als we samen met onze partners deelname aan promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden.

Er worden geen gegevens overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Er is een uitzondering van toepassing op de IMEI van uw apparaat. De IMEI zal worden overgedragen aan Huawei Device Co., Ltd., gevestigd in de Volksrepubliek China, en deze overdracht zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Europese standaardcontractbepalingen om passende voorzorgsmaatregelen te treffen. Deze overdracht wordt uitgevoerd om te voldoen aan de dienstverleningsovereenkomst op basis van artikel 49, lid 1 onder b) van de Europese AVG.

 

Naam en adres van de verantwoordelijke, overeenkomstig artikel 4, nr. 7, Europese AVG

Huawei Technologies (Belgium) NV, Woluwelaan 2, 1150 BRUSSEL Woluwe

 

Contactgegevens voor de gegevensbeschermingsfunctionaris van Huawei

dpo@huawei.com